uitval

 

Spanningsuitval geeft een probleem voor het aquarium. Gelukkig komt dit niet veel voor in Nederland. Er is een UPS gekoppeld aan de besturing met een autonomie tijd van 20 minuten. De automonie tijd zal later nog worden beinvloed door -bij netuitval- enkel de meest belangrijke componenten te laten draaien, de overige componenten gaan uit; ik verwacht hierbij een toename van de autonomie tijd tot minimaal 1,5 uur. Dit artikel beschrijft de acties die uitgevoerd moeten worden om e.e.a. weer aan de gang te krijgen na een spanninguitval of na onderhoud (kan natuurlijk ook). De toegepaste besturingsprint heeft namelijk één groot nadeel;

Wanneer de stroom weer terug komt, start de besturing op dit moment NIET automatisch op en zijn er tevens een aantal handmatige acties nodig om alles weer aan de gang te krijgen. 

In de normale toestand van de besturingskaart, zal opvallen dat er een hartbeat zichtbaar is van ca. een halve seconde. Het schijnsel van deze LED is zichtbaar aan de componenten zijde van de besturingskaart (zie ook de foto). Wanneer blijkt dat bij aankomst bij het aquarium op de besturingskaart enkel de power LED brand en de hartbeat is verdwenen, is de besturing NIET actief. Er gebeurt ook niets wanneer je op de knoppen ACCEPT/RESET of WATERWISSEL drukt. 

Volg onderstaand advies:

  1. haal de kap van de besturing en zet deze voorzichtig naar de rechterzijde, zodat je bij de besturingskaart kan.
  2. druk op het reset knopje van de besturingskaart, zie onderstaande foto.
  3. de besturing start; de lampen en de stromingspomp gaan aan, de afsluiters gaan draaien en na enige tijd zal ACCEPT/RESET rood gaan knipperen; de besturing valt in storing.
  4. accepteer het alarm door op ACCEPT/RESET te drukken, ACCEPT/RESET zal nu rood/blauw gaan knipperen
  5. druk nogmaals op ACCEPT/RESET, er vindt een reset plaats, de afsluiters gaan draaien en de pompen zullen gaan starten.
  6. uiteindelijk zal de groene rand om de ACCEPT/RESET knop gaan branden. 
  7. check het systeem, door op de PC te controleren of alles inderdaad wel goed functioneert.

 

Opmerking:
Het kan gebeuren dat na de start beide ACCEPT/RESET en WATERWISSEL knoppen continue blauw blijven branden en er verder niks meer gebeurt, de besturing start niet door. Druk in dit geval de ACCEPT/RESET knop voor 15 seconden in. De besturing valt dan in de alarm (ACCEPT/RESET knippert rood). Volg daarna bovengenoemde stappen vanaf punt 4. 

 

 

DUEreset

 

Opmerking:

Ik ben bezig te zoeken naar de oorzaak van een niet werkende koude start. Enerzijds is het een hardware probleem van de DUE kaart en anderzijds een software probleem waarbij de bestuiring bij koude start in alarm valt. Beide oorzaken wordt aan gewerkt.