Het bijvullen van het verdampte water vindt normaal gesproken geheel automatisch plaats. Dit wordt ook wel een ATO systeem genoemd; Automatic Top Off. Voor dit proces zijn een aantal componenten van de besturing van belang; de nivometing van het filter, de TDS meting en het osmose apparaat. Onderstaand nog even het overzicht van het aquarium:

Aquarium2

Het osmose apparaat staat onder de CV ketel. Een osmose apparaat haalt het water met hoge druk door een reverse osmose filter en verdeelt het drinkwater (witte slang) van Vitens in een afvalstroom (bruine slang) en een permeaat stroom (blauwe slang). De permeaat stroom bevat -als het goed- is, geen zouten, kalk en mineralen. Dit water wordt gebruikt voor het bijvullen van het verdampte water van het aquarium. Verdampt water uit het aquarium is in principe ook volledig vrij van opgeloste stoffen; water verdampt en alle andere stoffen blijven in het aquarium. Het toevoegen van osmose water is dus van belang voor het op pijl houden van de mineralen en zouten in het aquarium. Zou je het aquarium (bij)vullen met drinkwater, dan zou je langzaam aan het aquarium vergiftigen...

Onderstaand een foto van het osmose apparaat:

Osmose

Hoe werkt dat nu?

In het kort de werking. Het nivo in het meest rechter vak van het filter worden gemeten en zal fysiek gemiddeld op ongeveer 10 cm moeten zitten. Binnen bepaalde grensen zal water worden aangevuld vanuit het osmose apparaat. Dit zijn grenzen die staan ingesteld in de parameterlijst van de besturing. Ik heb hier parameters van gemaakt, omdat de meting in de loop van de tijd nog wel eens wil verlopen. Een uitleg over de parameter lijst staat in een apart artikel. Eigenlijk dus heel eenvoudig; te weinig water, osmose aanvullen tot de grens en weer wachten tot er een bepaalde hoeveelheid water is verdampt. Het bijvullen is een automatisch proces wat door de besturing wordt geregeld; beinvloeding is dus niet nodig. Dit wordt kenbaar gemaakt door een continue blauwe lichtring rond de accept/reset knop op de besturing.  

Uiteraard is het automatische proces wel beinvloedbaar. Dit vindt plaats via de PC. Op de PC kan het osmose apparaat op "hand" worden aan/uit gezet en is eventueel het nivo van het filter op een vaste waarde vast te zetten. Advies hoogte bij handbedrijf van het filternivo is 400; dan stopt het automatisch bedrijf voor aansturen van het osmose apparaat. Hierover later meer. 

De besturing blokkeert:

  • wanneer het nivo van het filter abnormaal laag is; misschien is er een lek? Misschien is de meting defect?
  • wanneer het osmose apparaat langer dan 15 minuten aan staat, wordt hij uitgezet. Dit is ook een abnormale situatie die kan zorgen voor verlaging van het zoutgehalte. 

Aandacht punt:

  • De kwaliteit van het Osmose water zal na verloop van tijd toch verminderen; het filter raakt vervuild. Dit kan worden afgelezen aan de TDS meting. Deze staat op het PC plaatje. Tijdens de werking van het osmose apparaat, moet de TDS waarde naar nul 0 gaan. Komt de meting tijdens bedrijf van de osmose niet op 0, dan dient het RO filter te worden gewisseld.

Onderstaand nog een afbeelding van het verloop van het filter nivo en in orange de TDS waarde. Voor het creeren van de piek in de uitlezing, heb ik de afvoer even onder het filterwater gehouden; je ziet direct een uitslag van de TDS.

Plotter1