Storingen en andere ellende aan het aquarium en het filter

Dit stukje proza is speciaal geschreven voor mijn huisgenoten. Ik ben wel lekker bezig met de hobbies, maar nu er ook allerlei levende have bij betrokken is, wordt het verhaal iets anders. Daarom dit verhaal. Deze artikelen gaan dan met name over hoe te handelen bij afwezigheid, pech en anderzins. Het zal nooit, nooi, nooit compleet worden...

Onder in dit verhaal nog de werking van de knoppen ACCEPT/RESET en de ZOUT knop.

 

Normaal bedrijf

Wanneer alles een beetje goed gaat, is het allemaal prachtig om te zien en vergt het aquarium enkel regulier onderhoud. Het aquarium "bootst" een stukje natuur na, wat uiteraard niet te vergelijken is met een echt rif. Door allerlei hulpmiddelen probeer ik echter de balance zoveel mogelijk te vinden en te houden. Dit werkt dan d.m.v. een groffilter (de z.g. gafzak) en een skimmer, oftwel eiwit afschuimer. De skimmer is het meest belangrijke filter, deze haalt de meeste afvalstoffen uit het water. Daarnaast worden dagelijks additieven aan het water toegevoegd (meestal een mix van bepaalde sporenelement) en vindt er eens per periode een waterwissel plaats. Ik ververs dan ca. 10% van het aanwezige water door "vers" aangemaakt zeewater op basis van osmosewater en speciaal zout geschikt voor aquaria. Op reguliere basis analyseer ik het water en kijk of er "bijgestuurd" moet worden. Hiervoor moet ik nog heel veel ervaring opdoen. Ik probeer dit te halen uit forums en bezoekjes aan aquarium winkels. 

Heel in het kort wat er op de zolder staat: 

 • Het aquarum met daaronder het filter. Het aquarium is een bakje water met ca. 160L zout water (4L/cm), stenen en levende have. Daaronder een filter met maximaal een inhoud van 65L water, normaal zit er in het filter ca. 30L. Bij calamiteiten -b.v. bij uitval van de stroom- zal er nog water vanuit het aquarium teruglopen in het filter. Ik heb berekend dat dit dan niet meer dan 20L zal zijn.

  Aquarium2

 • De besturingskast. De besturingskast regelt alle pompen, kleppen, temperatuur meters, nivometers, pH meter, de skimmer en de verwarmingen. Op de besturingskast kan de PC worden aangesloten (via de zijkant). De kast bevat 2 knopjes met een verlichte ring. Deze kast mag NOOIT uit worden gezet. Alle componenten worden door deze kast aangestuurd. 
 • Besturing

In normaal bedrijf wordt de linkerknop op de besturing groen verlicht, zoals op bovenstaande foto; alles staat normaal op automaat. Extra informatie via de aansluiting op de PC is niet noodzakelijk. Het nivo in het meest rechter vak van de sump zit zo rond de 10cm en de overlopen van het aquarium maken niet veel geluid. De stromingspomp, rechts op de wand van het aquarium staat aan en de opvoerpomp (het water van beneden uit het filter naar het aquarium) staat aan en maak niet of nauwelijks geluid. De gafzak -groffilter vanaf de overlopen) loopt niet over. De beker boven op de skimmer is niet vol en wat erin zit is donker van kleur.

Mocht je toch iets meer informatie willen, start dan het programma op de PC. Normaal gesproken staan onderstaande pictogrammen op het bureau blad.  Dubbelklik op "Poseidon Reef". Het programma maakt verbinding met de besturing en presenteert de actuele/dynamische informatie:

Picto

Na het maken van de verbinding komt onderstaand scherm in beeld.
In de volgende hoofdstukken, zal ik meer detail informatiem geven .b.t. de eventuele bediening. Onderstaande afbeelding is een normale situatie.

Waar je op moet letten:
Uiteraard moet het nivo voor het aquarium rond "vol" zitten, het nivo van het filter ca. op half vol en de temperatuur binnen de 24 en 26 graden. De pompen en het verwarmingselement in het aquarium moeten "groen" zijn. De hoeveelheid water vanaf de pomp naar het aquarium moet ca. 80% (=800L/h) aangeven. De kleppen in de aanvoerleiding en de afvoer staan open. Een open klep is wit gekleurd, een gesloten klep is zwart ingekleurd. 

HMI

 

 

Betekenis van de knoppen op het paneel

Op de besturingskast bevinden zich 2 drukknoppen voorzien van een oplichtende rand. 


De knop ACCEPT/RESET bevat een aantal functies, afhankelijk van de kleur van de rand en duur van drukken op de knop. 

 • Status groen of oranje. 
  Bij een druk op de knop (<1 sec), wordt de huidige status van de meest belangrijke parameters op het display naast de knoppen gepresenteerd.
  Wanneer de status ORANJE is, betekent dit dat er één of meer onderdelen op handbedrijf staan (gemaskeerd of geforceerd, resp. metingen en pompen/afsluiters). Dit is zichtbaar op HMI; er staat op HMI een geel blokje bij het betreffende component. Met behulp van HMI en met de "rechtermuis knop" klikken op het component kunnen deze op automaat of handmatig bedrijf worden gezet. Opmerking: hierbij geldt dat On voor een afsluiter overeenkomt met open en Off overeenkomt met dicht. 
 • Onafhankelijk van de status.
  Bij een druk op de knop met een duur van meer dan 15 seconden, gaat de besturing in alarm. Enkel de meest belangrijke componenten -zoals het licht en de circulatiepomp blijft draaien. De rand van de knop gaat ROOD knipperen (alarm status). Kleppen gaan naar de veilige stand en kleproutes worden bewaakt. Handmatig besturen van de afsluiters geeft direct een klepstoring (klep knippert rood met een geel kader om de afsluiter). Het alarm kan daarna met een druk op de ACCEPT/RESET knop worden geaccepteerd. De rand knippert nu ROOD/BLAUW en met HMI kunnen alle componenten op hand worden geschakelt (ook de afsluiters). Na wederom een druk op ACCET/RESET wordt de besturing gereset en probeert de besturing alles op automatisch bedrijf op te starten.
 • Status blauw
  De besturing is bezig met een actie, er is geen interactie van de gebruiker vereist. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het actief zijn van de ATO functie (automatic top off, oftewel het bijvullen van verdampt water met osmose). 
 • Status blauw/groen knipperend
  De besturing wacht op een actie van de gebruiker , raadpleeg HMI voor meer informatie.
 • Status rood knipperend
  Alarm status, levensfuncties draaien, afsluiters gaan naar een veilige stand.
  Bij drukken op de knop wordt het alarm geaccepteerd en zijn handacties mogelijk.
 • Status rood/groen knipperend
  Besturing in een geaccepteerde alarm status. Handacties zijn mogelijk.
  Bij drukken op de knop gaat de besturing resetten en zal proberen op automatisch bedrijf te gaan.

 

De knop ZOUT bevat de functies voor de zoutwissel

 • Bij drukken op de knop (langer dan 3 sec), wordt de procedure voor de zout wissel gestart. ACCEPT/RESET kleurt BLAUW continue.
  LET OP: deze semi automaat zet de afsluiters richting de drain open; zorg dus dat er een lege jerrycan onder de drain aansluiting aanwezig is van minimaal 15 liter.
  De besturing drained nu het laatste vak van de sump. Er blijft ca. 2 cm water in staan. De RO wordt gestart en vult het compartiment met RO water. Bij voldoende water, stopt de RO en zal een zoutadvies worden gepresenteerd op het display en in de HMI (veld CONTENT). Knop ACCEPT/RESET knippert BLAUW/GROEN ten teken dat er actie van de gebruiker wordt verwacht. Voeg nu het zout toe en druk wederom 3 sec op de ZOUT knop. ACCEPT/RESET en ZOUT gaan weer continue blauw branden. De besturing start de pomp en gaat nu het water en het zout circuleren over het laatste vak van de sump. Op het moment de temperatuur van het water in de sump hoger wordt dan in het aquarium is het zout ook wel opgelost en stopt de pomp. Het is verstandig om nu het zoutgehalte te meten en eventueel aan te passen. Ciculeren met pomp kan via handbedrijf. ACCEPT/RESET gaat weer BLAUW/GROEN knipperen, bij meer dan 3 seconden drukken, zal de besturing alle afsluiters weer zoals het hoort zetten en gaat alles terug naar automatisch bedrijf. Druk je minder dan 3 seconden op ZOUT, gaat de besturing terug naar circuleren.
  De zout balans moet zo weinig mogelijk worden beinvloed. Meet de waardes in het aquarium en de sump, deze dienen gelijk te zijn!

 

De doseer automaat

Onderstaand nog een afbeelding van de 4-kanaals doseerinstallatie. Vloeistoffen worden (nog) niet direct in het aquarium gedoseert. Doseren vindt plaats via een eigen DIY besturing op basis van de AFSM. Instellen van de frequentie is eenvoudig mogelijk. De pompen hebben een capaciteit van rond de 40ml/min. Het is zaak om van te voren de capaciteit per kanaal te "kalibreren"; meet b.v. gedurende 30 sec de doseerinhoud en vul dan de capaciteit per minuut -in dit geval dus maal 2- op het scherm in. Elke vloeistof lijkt een andere viscositeit te hebben, waardoor dit nodig is. Inmiddels wordt er Reef balance, Coral plus en Wodka gedoseerd (i.v.m. te hoog fosfaat en nitraat... kijken hoe dit gaat). Wanneer een buffer leeg dreigt te raken, wordt dit op HMI met een "leeg"-alarm weergegeven en op het paneel d.m.v. een blauwe LED.

 

Dosing